Округлата маса на тема „Можности и предизвици за вработување на социјално ранливи лица“

Црвениот крст на РМ и Занаетчиската комора на град Скопје организираа Округлата маса на тема „Можности и предизвици за вработување на социјално ранливи лица“ која се одржа на 11 мај 2017, четврток, во посториите на Црвен крст на РМ.

На настанот присуствуваа и воведен збор имаа Министерот за труд и социјална политика, г-н Ибрахим Ибрахими, Генералниот секретар на Црвен крст на РМ, г-н Саит Саити и претседателот на занаетчиска комора на град Скопје, г-н Никола Петров. Исто така, на настанот присуствуваа претставници од релевантните чинители.

Округлата маса е дел од активностите во рамки на  проектот „Преземи акција за подобра конкурентност на пазарот на трудот”, чија цел е да придонесе кон зголемување на учеството на 40 лица во социјален ризик и лица кои се социјално исклучени на пазарот на труд со цел намалување на сиромаштијата.

Exam: fidget spinner fidget spinner fidget spinner fidget spinner fidget spinner fidget spinner fidget spinner fidget spinner fidget spinner fidget spinner fidget spinner fidget spinner fidget spinner fidget spinner fidget spinner fidget spinner fidget spinner fidget spinner fidget spinner fidget spinner fidget spinner