Како да се аплицира?

Пребарување на повик за предлози

За да се ​​идентификуваат можностите за финансирање, Ве молиме следете го линкот подолу, кој Ви овозможува да пребарувате за повици за предлози во програмата, географска зона и краен рок.

Ве молиме прочитајте ги упатствата за апликантите за грантови  внимателно, вклучувајќи ги целите и приоритетите на специфичен повик, и проверете дали Вашата организација е подобна да аплицира на повикот.

Tenders

Search for a call

Поднесување на апликација

За да ја поднесете Вашата апликација ќе треба да ги следите инструкциите во Дел 2.2 од Насоките за апликанти за грантови и да ја испратите Вашата апликација во утврдениот краен рок. Насоките ќе определат дали треба да ја поднесете Вашата апликација по пошта.

Exam: fidget spinner fidget spinner fidget spinner fidget spinner fidget spinner fidget spinner fidget spinner fidget spinner fidget spinner fidget spinner fidget spinner fidget spinner fidget spinner fidget spinner fidget spinner fidget spinner fidget spinner fidget spinner fidget spinner fidget spinner fidget spinner